x

OD 10. DO 14. MARTA

Moguće poplave u narednim danima, evo gdje je u FBiH najkritičnije!

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10. do14. marta.

Obavijest su, navode, dali na osnovu meteorološke prognoze izdate od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nakon sagledavanja osmotrenih podataka i rezultata hidrološko-hidrauličkih simulacija iz modela u okviru prognostičkih sistema.


Porast vodostaja

- Prognozira se porast vodostaja uslijed topljenja snijega i novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH - saopćila je Agencija.


U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području donjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane. Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unskosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.


Sugestija nadležnim

- Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez. Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta odštetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra - saopćili su iz Agencije.

.

.

.

.

.

.

.

Izvor: Avaz

KOMENTARI
0

Morate biti registrovani i prijavljeni kako biste komentarisali sadržaj.