x

Istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine!

Agencija  Prime Communications sprovela je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine u periodu od 5. do 15. aprila 2017. godine za vlastite potrebe. Tema istraživanja bili su stavovi građana o uslovima Evropske unije za prijem u članstvo. Ukupno je ispitano 1500 ispitanika tehnikom usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je više – etapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška + - 3%).

Stanovnici BiH imaju podjeljeno mišljenje kada se radi o tome da li EU treba da olabavi uslove za ulazak BiH u EU ili ne. Jednak je procenat (40%) onih koji smatraju da uslovi za BiH trebaju da budu blaži i onih koji smatraju da ti uslovi moraju da budu isti kao i za druge zemlje. Svaki peti ispitanik (19,4%) na ovo pitanje nije odgovorio.

 

Da EU treba da zadrži jednake uslove za BiH kao i za druge zemlje smatra 45,1% Srba, 41,1% Bošnjaka i 27,0% Hrvata. 

 

Da EU treba da olabavi uslove prilikom prijema BiH u ovaj savez država smatra svaki drugi Hrvat (50,5%), 44,1% Bošnjaka i trećina Srba (32,7%). 

KOMENTARI
0

Morate biti registrovani i prijavljeni kako biste komentarisali sadržaj.