x

Srpski profesor otkriva sve tajne klimatskog rata: Sve balkanske države su na udaru HAARP tehnologije, a evo zašto nijedna nije u stanju da se brani!

Sve vidljivija promjena klime u Evropi koja je dovela do ekstremnih vrućina, oluja i poplava učinila je vjerovatnim tumačenja koja su se donedavno smatrala teorijama zavjere. Sve veće je nepovjerenje u zvanične medije i zvanične verzije događaja, a velike promjene vremena, koje se kreću od nenormalnih i dugih suša, preko "biblijskih" kiša, do vremenskih nepogoda praćenih olujnim vjetrom, gradom i potopom postaju sve češće i u Srbiji, posebno kada vidimo šta nam se sve dešavalo posljednjih desetak godina.

Danas već 40 posto građana Srbije vjeruje da Amerikanci preko HAARP tehnologije utiču na vremenske prilike u Srbiji, a osoba koja najbolje može da razjasni negativne posljedicama eksperimenata na vremenske prilike je profesor dr Velimir Abramović je više puta u medijima davao precizna objašnjenja na koji način se utiče na klimu.

Svjedoci smo da se na Balkanu dešavaju prilično neobične vremenske nepogode. Da li smatrate da su posljedica upotrebe HAARP tehnologije?

Sva mjerenja mojih prijatelja, koji prate HAARP, bivših vojnih stručnjaka, kao i inženjera Teslijanaca, koji u vikendicama imaju privatne laboratorije i prilagođene mjerne instrumente sopstvene konstrukcije – pokazuju da se na Balkanu već više puta vještački uticalo na Atmosferu, Jonosferu i uopšte na geofizički sistem izabranih lokaliteta na Balkanu.


HAARP – High frequency Active Auroral Research Program (Istraživački Program aktiviranja Polarne Zore visokim frekvencijama). Vrlo detaljni opisi HAARP tehnologije dostupni su svima na Internetu. Sve je počelo 1899. u Kolorado Springsu u Teslinoj laboratoriji, kada su Tesla i njegov saradnik Cito, eksperimentišući sa elektromagnetskim poljima raznih osobina (frekvencija, faza, modulacija amplitude) slučajno unutar laboratorije izazvali jaku kišu, pa su usljed vlage počela električna pražnjenja među transformatorima i on i Cito su jedva uspjeli da nepovrijeđeni istrče napolje. Tesla je odmah shvatio da se na klimu može uticati elektromagnetski i o tome više puta pisao 1900.g. Zatim je bio prvi koji je ispitivao osobine Jonosfere, u julu 1903. je ekscitirajući Jonosferu kulom Vardenklif “zapalio nebo” nad okeanom kod Njujorka u dužini od 200 kilometara. Te tehnike su od onda veoma usavršene.


Objasnite nam profesore na koji način se tačno usmjeravaju cikloni na tačno određeno područje.

Svaki sloj atmosfere (sve do egzosfere) ima posebnu temperaturu, vjetrove, elektrostatičke i elektromagnetske osobine, koje su podrobno proučene. Direktna proizvodnja Ciklona nad zadatom teritorijom spada u najjednostavnije HAARP operacije. Prvo se Jonosfera nad određenim područjem zagrijava emiterima visokih frekvencija tako da se razredi i obrazuje kalotu (polusfernu oblast) niskog pritiska koja koncentriše oblake i slobodnu vlagu troposfere nad ciljanim mjestom na visini od oko 10 km. Naravno, lakše se postiže koncentracija vlage ukoliko već postoji prirodno ciklonalno polje.

Odavno se zna, da se sa višeg jonosferskog sloja (oko 60 km visine), može kontrolisati elektromagnetika troposfere (počinje na oko 10 km visine), odnosno procenat vlage, i ujedno dodatnim emisijama visokih frekvencija iz antenskih polja sa zemlje vezivati troposferski azot i kiseonik, usljed čega se energija Jonosfere sabija do Troposfere što omogućava manipulaciju polaritetima jona, a što je veoma važno za naglo izazivanje velikih vodenih padavina.


Ima i drugih klimatskih eksperimenata koji su ovdje nedavno probani, na primjer grad veličine oraha koji je prije nekoliko godina iz vedra neba pogodio isključivo centar Beograda i kojem su prethodile trenutne anomalije u opsegu elektromagnetskih frekevencija atmosfere.

Prirodni grad nastaje u oblacima koji se zovu kumulonimbusi, koji imaju jaku uzlaznu struju. Dešava se da snažne vazdušne struje odvuku vodene kapi iz oblaka u više slojeve gdje je temperatura niža, ali je on obično veličine od 0,5 do 5 centimetara na prednjem frontu oluje. Tu ulazne struje zadržavaju kišu sprečavajući je da pada na zemlju. Zaleđene kišne kapi osciliraju gore – dole i u presjeku gradnog leda, mogu se vidjeti slojevi koji određuju koliko je puta taj proces ponovio.

Naravnio ako se impulsnim laserima grije vazduh ispod kumulonimbusa, onda se zapremina gradnog leda može strahovito povećati.Najveći vještački grad je padao u Bangladešu 1986. godine; težina pojedinih ledenih kugli je bila čak 13,6 kilograma, a na granici SAD i Kanade 1998. godine, grad je padao čitavih devet dana.


Koliko smatrate da politička zbivanja utiču na to da neka zemlja bude dio eksperimentisanja sa vremenskim uslovima?

Već duže je u upotrebi vojni termin „neoružani oblici agresije“ za koje se danas osnovano tvrdi da su efikasniji od klasičnih oružanih, jer liče na prirodne nepogode, pa se u kontrolisanim medijima nastoji da u javnosti održava uvjerenje da nije u pitanju neprijatelj, to jest ljudski faktor. Ali, kolektivna narodna intuicija nadilazi dimnu zavjesu medija i prozire neistinita objašnjenja korumpiranih stručnjaka, i na jedan urođeni, neposredan način, ljudi, vođeni unutrašnjim glasom tačno znaju da su ovakve neobične „prirodne pojave“ kao ciklon 2014. u Srbiji – čisto politički motivisani ekspertimenti visoke tehnologije.

O modifikaciji klime kao načinu da se kod neprijateljskih država izazovu duge suše i poplave, u svojoj knjizi „Između dva doba“, pisao je još 1970. godine Zbignjev Bžežinski, bivši savjetnik za nacionalnu bezbijednost SAD, posebno naglašavajući ekonomičnost ovakvog ratovanja…


Prema Vašem mišljenju, zbog čega su balkanske zemlje postale meta ovakvih prljavih igara?

Cijeli Svijet je u grču transformacije u novu planetarnu civilizaciju čiji će ujedinjujući faktor biti Nova duhovnost nauke. Model svjetskog društva lomi se na nama, nastaje upravo ovdje. Posred Balkana pruža se nevidljiva granica Zapadnog i Istočnog Svijeta, koja u izgradnji planetarnog društva mora biti ukinuta, a razlike prevaziđene. Informatička globalna civilizacija koja ubrzano prelazi u Scijentističku, naučnu, donosi nam potpuno novu duhovnost, jedan novi oblik duboke naučne metafizike koji će prevazići postojeće religije, rasne i etničke razlike, podizanjem kolektivne svesti čovječanstva na jedan mnogo viši nivo.

Na tom nivou biće nam jasno da postoji objektivna kosmološka etika: dobro je harmonija ljudskih bića međusobno, i sa okolinom, a zlo je dishramonija, koju izaziva pokušaj vladanja nad ljudima i stvarima na način koji je u Kosmosu povratna sprega: svaka pogrešna ljudska akcija na planetu ili na ljude vraća nam se u obliku dekompozicije, razaranja našeg sistema. Ograničene, sužene moralne norme i potrebe, kao što su imperijalne, vojno-nacionalne, profitno-privredne, sektaško-religijske i slične, oblici su slijepog pokušaja dominacije ljudskog neznanja. Sve to koje poslije izvijesnog vremena kosmološki zakoni ukidaju i brišu iz kosmičke memorije.


Na koji način države mogu da se zaštite od negativnih posljedica HAARP-a?

Balkanske države su slabe, potpuno okupirane i u njima se sustižu jaki vektori tako moćnih interesa da se ovakve marionetske, kakve su, ne mogu suprotstaviti tehnološki visoko razvijenim klimatološkim i neuro-fizičkim oružjima iz prostog razloga što ni najmanje ne kontrolišu naučni sektor svojih vojski ili instituta. Iako u svakoj od Balkanskih zemalja ima priličan broj specijalista, prije svega inženjera i fizičara, koji imaju znanja da tehnički neutrališu varijante HAARP-a kao i druga vještačka dejstva na život stanovništva, ti pojedinci nemaju potrebnu logistiku, niti njihove države smiju da im je omoguće. Ljudska, populacija na Balkanu svedena je na ulogu bespomoćnih zamoraca u naučnim laboratorijama, i to je opšte poznato.

Druga je stvar što ovi teški neuro-materijalni i psihosomatski uslovi u kojima živimo jesu idealni uzroci ubrzane evolucije svijesti: razvija se individualna duhovnost, nadareni ljudi radikalno se oslobađaju stega tradicionalnih vidova mišljenja i vjerovanja tako da se u pojedincima budi arhigen predantičkog Uma koji je u bazi prije svega Zapadne civilizacije. A ona je u agoniji, u samrtnoj krizi iz koje je mogu spasiti samo genijalne individue, sposobne da ponovo intelektualno prožive historijske temelje zapadne misli i predvode duhovnu -moralnu revoluciju u savremenoj nauci i tehnologiji, baš onako kao je to sasvim jasno postavio i već pokušao – Nikola Tesla.

.

.

.

.


(Kurir)

KOMENTARI
0

Morate biti registrovani i prijavljeni kako biste komentarisali sadržaj.